bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 21 verš 15

Nebo tok těch potoků, kterýž se nachyluje ku položení Ar, ten jde vedlé pomezí Moábského.