bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 21 verš 35

I porazili jej i syny jeho, i všecken lid jeho, tak že žádný živý po něm nezůstal, a uvázali se dědičně v zemi jeho.