bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 21 verš 9

I udělal Mojžíš hada měděného, a vyzdvihl jej na sochu; a stalo se, když ušťkl had někoho, a on vzhlédl na hada měděného, že zůstal živ.