bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 23 verš 12

Kterýž odpovídaje, řekl: Zdali toho, což Hospodin vložil v ústa má, nemám šetřiti, abych tak mluvil?