bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 23 verš 16

I potkal se Hospodin s Balámem, a vloživ slovo v ústa jeho, řekl: Navrať se k Balákovi a mluv tak.