bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 23 verš 18

A on vzav přísloví své, řekl: Povstaň Baláku a slyš, pozoruj mne, synu Seforův.