bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 23 verš 19

Bůh silný není jako člověk, aby klamal, a jako syn člověka, aby se měnil. Což by řekl, zdaliž neučiní? Což by promluvil, zdali neutvrdí toho?