bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 23 verš 20

Hle, abych dobrořečil, přijal jsem to na sebe; nebo dobrořečilť jest, a já toho neodvolám.