bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 23 verš 29

Tedy řekl Balám Balákovi: Udělej mi tuto sedm oltářů, a připrav mi také sedm volků a sedm skopců.