bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 1

Vida pak Balám, že by se líbilo Hospodinu, aby dobrořečil Izraelovi, již více nešel jako prvé, jednou i po druhé, k čárům svým, ale obrátil tvář svou proti poušti.