bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 12

Jemuž odpověděl Balám: Však hned poslům tvým, kteréž jsi poslal ke mně, mluvil jsem, řka: