bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 14

(Ale však ještě já, již odcházeje k lidu svému, počkej, poradím tobě,) co učiní lid ten lidu tvému v posledních dnech.