bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 15

Tedy vzav podobenství své, dí: Řekl Balám, syn Beorův, řekl muž mající oči otevřené,