bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 16

Řekl slyšící výmluvnosti Boha silného, kterýž zná naučení nejvyššího, a vidění všemohoucího vidí, kterýž když padne, otevřené má oči: