bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 18

I bude Edom podmaněn, a Seir v vládařstí přijde nepřátelům svým; nebo Izrael zmužile sobě počínati bude.