bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 19

Panovati bude pošlý z Jákoba, a zahladí ostatky z každého města.