bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 20

A když uzřel Amalecha, vzav podobenství své, řekl: Jakož počátek národů Amalech, tak konec jeho do gruntu zahyne.