bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 21

Uzřev pak Cinea, vzav podobenství své, řekl: Pevný jest příbytek tvůj, a na skále založils hnízdo své;