bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 22

Ale však vyhnán bude Cineus, Assur zajatého jej povede.