bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 23

Opět vzav podobenství své, řekl: Ach, kdo bude živ, když toto učiní Bůh silný?