bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 24

A bárky z země Citim připlynou a ssouží Assyrské, ssouží také Židy, ale i ten lid do konce zahyne.