bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 25

Potom vstav Balám, odšel a navrátil se na místo své; Balák také odšel cestou svou.