bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 3

I vzav podobenství své, dí: Řekl Balám, syn Beorův, řekl muž mající otevřené oči,