bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 4

Řekl slyšící výmluvnosti Boha silného, kterýž vidění všemohoucího vidí, kterýž když padne, otevřené má oči: