bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 5

Jak velmi krásní jsou stánkové tvoji, Jákobe, příbytkové tvoji, Izraeli!