bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 6

Tak jako se potokové rozšiřují, jako zahrady vedlé řeky, jako stromoví aloes, kteréž štípil Hospodin, jako cedrové podlé vod.