bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 7

Poteče voda z okovu jeho, a símě jeho u vodách mnohých. A král jeho vyvýšen bude více než Agag, a vyzdvihne se království jeho.