bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 8

Bůh silný vyvedl jej z Egypta, jako udatnost jednorožcova jest jemu; sžereť národy protivné sobě, a kosti jich potře a střelami svými prostřílí.