bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 24 verš 9

Složil se a ležel jako lvíče, a jako lev zůřivý; kdo jej zbudí? Kdo by požehnání dával tobě, požehnaný bude, a kdožť by zlořečil, bude zlořečený.