bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 10

Tedy mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: