bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 13

I bude míti on i símě jeho po něm smlouvu kněžství věčného, proto že horlil pro Boha svého, a očistil syny Izraelské.