bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 14

A bylo jméno muže Izraelského zabitého, kterýž byl zabit s Madiankou, Zamri, syn Sálův, kníže domu otce svého z pokolení Simeonova.