bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 2

Kteréž pozvaly lidu k obětem bohů svých; i jedl lid, a klaněli se bohům jejich.