bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 5

I řekl Mojžíš soudcům Izraelským: Zabí jeden každý z svých všelikého, kterýž se připojil k modle Belfegor.