bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 7

To když uzřel Fínes, syn Eleazara, syna Aronova, kněze, vyvstal z prostředku množství toho, a vzal kopí do ruky své.