bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 8

A všed za mužem Izraelským do stanu, probodl je oba dva, muže Izraelského, i ženu tu skrze břicho její; i odvrácena jest rána od synů Izraelských.