bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 9

Zhynulo jich pak od té rány dvadceti čtyři tisíce.