bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 27 verš 10

Pakli by ani bratří neměl, tedy dáte dědictví jeho bratřím otce jeho.