bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 27 verš 12

Řekl také Hospodin Mojžíšovi: Vstup na horu tuto Abarim, a spatř zemi, kterouž jsem dal synům Izraelským.