bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 27 verš 13

A když spatříš ji, připojen budeš k lidu svému i ty, jako připojen jest Aron bratr tvůj,