bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 27 verš 15

I řekl Mojžíš Hospodinu, řka: