bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 27 verš 16

Opatříš Hospodin Bůh duchů, Bůh všelikého těla, shromáždění toto mužem hodným,