bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 27 verš 18

I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vezmi k sobě Jozue, syna Nun, muže, v kterémž jest duch můj, a vlož ruku svou na něj.