bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 27 verš 19

A postavě jej před Eleazarem knězem a přede vším shromážděním, dáš jemu naučení před očima jejich,