bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 27 verš 2

A postavily se před Mojžíšem a před Eleazarem knězem, i před knížaty a vším množstvím, u dveří stánku úmluvy, a řekly: