bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 27 verš 22

I učinil Mojžíš tak, jakž mu byl rozkázal Hospodin, a pojav Jozue, postavil jej před Eleazarem knězem a přede vším shromážděním.