bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 27 verš 23

A vloživ ruce své na něj, dal jemu naučení, jakž mluvil Hospodin skrze Mojžíše.