bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 27 verš 3

Otec náš umřel na poušti, kterýž však nebyl z spolku těch, kteříž se zrotili proti Hospodinu v rotě Chóre; nebo pro hřích svůj umřel, synů žádných nemaje.