bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 27 verš 4

Což vyhlazeno býti má jméno otce našeho z čeledi jeho, proto že neměl syna? Dej nám dědictví mezi bratřími otce našeho.