bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 27 verš 5

I vznesl tu věc Mojžíš na Hospodina.